Abdulla Qarihaji

From Victims of 21st Century Concentration Camps
Jump to: navigation, search

Abdulla qarihaji Korlidin Muddetsiz késilgen. Abdulla qarihaji.[Source]