Memet Hushur Damollam

From Victims of 21st Century Concentration Camps
Jump to: navigation, search

memet hushur damollam Aqsu sheher beshtügmen yéziliq bazar chong xanqaning imam xatibi, Xosh awazliq qari.2014-yili 20 yilliq késim késilgen memet hushur damollam.[Source]