Osman Qarim

From Victims of 21st Century Concentration Camps
Jump to: navigation, search

Osman qarim Qeshqer shehiri bulaqsu6-kenitning imam xatibi; 2017-yili14yilliq Kisilgen ; Bu kishi bulaqsu yizisning atalmish töt pishqedem unwani birilgen mötiwer . Osman qarim.[Source]