Sadiq Qari Hajim

From Victims of 21st Century Concentration Camps
Jump to: navigation, search

sadiq qari hajim Qeshqer shehiri kesken yar mesjid imami sadiq qari hajim 30.[Source]