Tahirjan Qarim

From Victims of 21st Century Concentration Camps
Jump to: navigation, search

tahirjan qarim Qeshqer hiytgah jamesi töt xatipining biri seley damollajimning newrisi tahirjan qarim.[Source]